Website disclaimer

Website disclaimer van Kienhuis Bouwmanagement B.V.

Op deze pagina vindt u de disclaimer van Kienhuis Bouwmanagement B.V. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Terug naar home

Contactgegevens


Twentepoort Oost 29
7609 RG Almelo
Tel: 0546-455 100
Email: info@kienhuis-bm.nl

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regels van het dwingend recht.  Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de heer C.G.J. Kienhuis (directeur) is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Kienhuis Bouwmanagement B.V.

Geen garantie op juistheid

Kienhuis Bouwmanagement B.V. streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie op deze website wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.  Kienhuis Bouwmanagement B.V. aanvaardt verder geen aansprakelijkheid voor enige informatie waarnaar via hyperlinks op de website wordt verwezen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van Kienhuis Bouwmanagement  B.V. op deze pagina.