Projectmanagement

U komt nooit voor verrassingen te staan

Als uw bedrijf toe is aan nieuwe huisvesting, komt er veel op u af. Gaat u voor een nieuwe locatie of blijft u op uw huidige plek? Hoeveel ruimte heeft u precies nodig? Met welke wet- en regelgeving moet u rekening houden? En ondertussen draait uw onderneming gewoon door. Dan is het goed te weten dat u kunt rekenen op Kienhuis Bouwmanagement.

Projectmanagement begint met een goed gesprek waarin we uw plannen en wensen voor uw onderneming doornemen. We werken uw wensen uit in een vlekkenplan en maken een inschatting van de totale kosten. Hierbij kijken we niet alleen naar de reguliere bouwkosten, maar brengen we ook de gebruikersgebonden bouwkosten en alle bijkomende kosten in kaart. Zo heeft u een realistisch beeld, en kunt u een goed onderbouwde keuze maken.

Als u heeft besloten om te gaan bouwen, dan is Kienhuis graag uw partner. Vooraf maken we een tijdspad om het bouwproces in kaart te brengen. We nemen de beslismomenten op in de planning zodat de afspraken voor alle partijen helder zijn.  Elke fase sluiten we af met een akkoord van de opdrachtgever. Als de afspraken gemaakt zijn, hebben we een goede basis om de volgende fase in te gaan.

Kienhuis Bouwmanagement neemt u het hele bouwproces uit handen. Wij zorgen voor afstemming met de verschillende partijen zoals de architect, constructeur, installateur en aannemer. We leggen uw wensen en ideeën vast in een programma van eisen en bewaken de uitvoering hiervan. U kunt zich richten op uw onderneming, wij richten ons op de bouw.

Bekijk onze referenties