Bouwkosten management

Parate kennis van de uitvoeringsmethodieken en bouwsystemen

Werkt u aan een groot en complex bouwproject en zoekt u een partij die het bouwkostenmanagement op zich neemt? De ervaren medewerkers van Kienhuis Bouwmanagement pakken deze opdracht graag aan en helpen u met het opstellen van stichtingskostenoverzichten, elementenramingen en begrotingen.

De bouwkundige kosten in een bouwplan vormen de hoofdmoot van de totale investeringskosten. Onze medewerkers hebben parate kennis van de uitvoeringsmethodieken of bouwsystemen en weten wat marktconforme kosten zijn.

Het werk van de bouwkostendeskundige is bruikbaar in alle fasen van het bouwproces. Vooral in de ontwerpfase (of liefst nog eerder) maakt de bouwkostendeskundige zijn functie waar. De bouwkostendeskundige kan een zeer belangrijke rol spelen, die kan leiden tot kostenbesparing en kwaliteitsverhoging. Door vroegtijdig in te spelen op uw globale wensen, het programma van eisen, of het schetsontwerp van de architect, ontstaat snel een goed inzicht in de te verwachten kosten. Zo kunnen waar nodig correcties worden aangebracht zonder dat dit gepaard gaat met hoge wijzigingskosten. Door ook tijdens de uitvoering de kosten te bewaken en scherp te zijn op meer- en minderwerk, krijgt u een optimaal rendement op uw investering.

Bekijk onze referenties