Nieuwbouw sportaccommodatie op sportpark "De Noork" te Hengelo

BWO pand trots van De Noork

Nieuwe sportaccommodatie

Bij het ontwerp van de nieuwe accommodatie was het van belang dat rekening werd gehouden met toekomstige ontwikkelingen. In dat kader zijn duurzaamheid, meervoudig ruimtegebruik en multifunctionaliteit van belang.

Onderzocht is of er een win-win situatie te bereiken is door verschillende functies te combineren. De ontwikkeling van de vereniging in de komende jaren bepaalt in grote mate de omvang van de accommodatie en de fasering.

Kienhuis Bouwmanagement maakte in de voorbereidingsfase - op basis van het programma van eisen en het voorlopig ontwerp - een elementenbegroting, om de mede-investering van de gemeente te verantwoorden.

Diensten

Bouwkostenmanagement

Fasen

Voorbereidingsfase

Periode

Oktober 2009

No items found.