Renovatie De Smitterij in Haaksbergen

De locatie leent zich uitstekend voor de vestiging van een zorgfunctie

Diaconie der Hervormde Gemeente in Haaksbergen

Erve De Smitterij is verbouwt tot logiesverblijf voor de JP van den Bent stichting. Op deze locatie kunnen mensen wonen, logeren en dagactiviteiten volgen.

Kienhuis Bouwmanagement verzorgde het projectmanagement en het bouwkostenmanagement.

Diensten

  • Projectmanagement
  • Bouwkostenmanagement

Fasen

Initiatieffase t/m prijs- en contractvormingsfase

Periode

Januari 2011 t/m mei 2013

No items found.